Poliklinika Karlova Ves Bratislava Slovensko

Projekt:
Poliklinika Karlova Ves Bratislava Slovensko

Trvanie:
Júl 2015 – trvá

Rozsah služieb:
Zateplenie 5000m²