Stavebné služby

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti stavebníctva už viac ako osem rokov.
Venujeme sa hlavne:

  • pozemné stavby
  • inžinierske stavby
  • stavby na kľúč
  • časti stavieb (obklady, omietky, hrubé stavby )
  • inžinierskej činnosti ( stavebné povolenia, projekcia, kolaudácia, dozorovanie)
  • strojové omietky
  • potery
  • sadrokartónové predelové steny a stropy
  • dlažby
  • krovy

Každej zákazke je pridelený stavbyvedúci a prípravárodborník, ktorí s investorom spolupracujú po celú dobu zhotovenia diela.

Naším zámerom je uskutočnenie Vašich predstáv vo forme Vášho individuálneho projektu. Spektrum našich aktivít siaha od betonárskych prác cez železobetón, stavby z ocele, lešenárske  a murárske práce, vonkajšie a vnútorné omietky, tesárske práce a drevené stavby až k pokrývaniu striech. Za uplynulých osem rokov sme pracovali hlavne vo Fínsku, v Taliansku, na Slovensku, v Nemecku a v iných štátoch Európskej Únie.